Skip to content

Conduce activitatea serviciului de asistenta sociala la nivelul institutiei publice

 • Îndeplineşte activităţile cu caracter social din cadrul instituţiei publice din care face parte.
 • Avizează pentru conformitate actele care implică caracterul social sau de asistenţă socială.
 • Urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu a compartimentului de asistenţă socială, dând un rapot semestrial despre situţia reală de fapt, primarului sau după caz viceprimarului şi funcţionarului public de conducere.
 • Ori de câte ori consideră necesar informează conducătorul instituţiei publice, în speţă primarul sau viceprimarul, despre situaţia ivită la nivelul serviciului pe care îl conducere sau după caz face parte.
 • Propune primarului sau viceprimarului măsuri de eficientizare a muncii la nivelul serviciului din care face parte.
 • Urmăreşte derularea în bune condiţii şi la timp a activităţilor cu caracter social.
 • Ţine la zi evidenţa angajaţilor ca asistent personal a persoanelor cu handicap, putând notifica părţilor implicate expirarea contractelor de muncă şi a cerere îndepliniri condiţilor legale în termen util.
 • Întocmeşte situaţiile cu specificul protecţiei sociale care sunt necesare şi pertinente instituţiei din care face parte sau instituţiilor cu care există relaţii de colaborare, subordonare sau tutelă administrativă.
 • Întocmeşte şi ţine la zi evidenţa beneficiarilor de ajutor social şi a persoanelor care sunt beneficiare de alte programe sau măsuri de protecţie socială de pe raza administrativă a autorităţii publice din cadrul căreia face parte.
 • Întocmeşte documentaţia necesară pentru beneficiari de ajutor social şi o depune spre aprobare Primarului.
 • Întocmeşte anchetele sociale ori de căte ori este necesar sau se solicită de către conducerea instituţiei publice din care face parte.
 • Intocmeste documente privind autoritatea tutelara,ocrotirea minorilor si a persoanelor cu handicap.
 • Intocmeste lunar situatia persoanelor nesigurate din familiile beneficiare de ajutor social.
 • Întocmeşte trimestrial situaţia privind copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.
 • Intocmeste actele privind alocatia pentru sustinerea familiei.
 • Intocmeste dosare de alocatii stat.
 • Întocmeşte documentaţia necesară pentru beneficiarii de ajutor încălzire locuinţe leme, cărbuni, combustibili petrolieri şi gaze naturale.
 • Întocmeşte documentaţia necesară privind obţinera indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani.
 • Intocmeste actele necesare privind dosarul pentru asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav.
 • Intocmeste contractul de munca pentru asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav.
 • Intocmeste statele de plata pentru beneficiarii privind încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi gaze naturale.
 • Intocmeste dispozitii pentru dosarele de ajutor social,asistenti personali,alocatia pentru sustinerea familiei.
 • Intocmeste adrese lunare si borderouri de inaintare a alocatiilor de stat, alocatie pentru sustinerea familiei si pentru crestere copil până la vârsta de 2 ani.
 • Intocmeste rapoartul statistic privind ajutorul social şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, gaze naturale.
 • Întocmeşte planul de servicii în vederea separării copiilor de familia naturală, copii aflaţi în situaţie de risc.
 • Propune primarului angajarea asistentilor personali pentru posturile vacante.
 • Urmareste actiunea platii catre asistentii personali.
 • Asista persoanele varstnice la semnarea contractului de intretinere,Legea 17/2001.
 • Elibereaza adeverinte de ajutor social,.
 • Distribuie produse alimentare – provenind din stocurile de interventie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din Romania.

Compartimentului Asistenata Sociala din cadrul Primariei Comunei Periam ia toate masurile necesare pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai, precum si pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei în familie.

SUSPENDATWEBSITE SUSPENDAT PENTRU NEPLATA

Ne pare rau, dar acest website a fost dezactivat pentru neplata, iar activitatea functionarilor pe aceasta platforma este suspendata.

Mergi la site-ul vechi