Skip to content

Author: admin

HCL nr. 78-85 din 26.09.2019

HCL nr. 78 din 26.09.2019 privind aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cad. A32 Periam, intravilan, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat

HCL nr. 79 din 26.09.2019 privind aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cad. A33 Periam, intravilan, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat

HCL nr. 80 din 26.09.2019 privind aprobarea modificării și completării prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 10967/20.12.2013 încheiat între Comuna Periam și familia domnului Șerban Gheorghe

HCL nr. 81 din 26.09.2019 privind aprobarea închirierii suprafeței de 20mp din domeniul public al Comunei Periam către SC ALEMA &A SRL , în vederea amenajării și funcționării unei terase

HCL nr. 82 din 26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construcții pentru instituții publice și servicii – Sănătate. Intervenții clădire existentă”

HCL nr. 83 din 26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare și mobilare spațiu public”

HCL nr. 84 din 26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții  „Modernizare străzi în Localitatea Periam și drum comunal DC 30, Comuna Periam, Județul Timiș”

HCL nr. 85 din 26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Realizare accese și șanțuri în Comuna Periam”

HCL nr. 76-77 din 13.09.2019

HCL nr. 76 din 13.09.2019 privind privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii ″C.N.I.″ S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere cinematograf, comuna Periam, sat Periam, str.Magnoliei, nr.27, județul Timiș

HCL nr. 77 din 13.09.2019 pentru modificarea şi completarea art.1-3 din H.C.L. Periam nr.73/06.09.2019 privind instituirea unei taxespeciale în vederea colectării și transportării deșeurilor municipale de pe raza UAT Periam, ca urmare a situației de urgență generată denerespectarea clauzelor contractuale de către operatorul de salubrizare ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA S.R.L. – S.C. LIBRO EVENTS S.R.L.

 
SUSPENDATWEBSITE SUSPENDAT PENTRU NEPLATA

Ne pare rau, dar acest website a fost dezactivat pentru neplata, iar activitatea functionarilor pe aceasta platforma este suspendata.

Mergi la site-ul vechi