Skip to content

HCL 2015

HCL nr. 108 – 118 din 22.12.2015

HCL nr. 108/22.12.2015 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam, începând cu anul 2016

HCL nr. 109/22.12.2015 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam, precum şi ale SPCLEP Periam pe anul 2015 Anexa 1 | Anexa 2

HCL nr. 110/22.12.2015 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Periam aprobat prin H.C.L. Periam nr.56/27.12.2002 si prelungit prin H.C.L. Periam nr. 61/21.12.2012 până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 30.12.2018

HCL nr. 111/22.12.2015 privind aprobarea proiectului Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2016 | Anexa 1

HCL nr. 112/22.12.2015 privind modificarea și completarea art.1 al H.C.L. Periam nr. 1/27.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare

HCL nr. 113/22.12.2015 privind validarea unui nou consilier local în locul devenit vacant în cadrul Consiliului Local Periam, urmare a încetării mandatului de consilier local al domnului COZMA VASILE

HCL nr. 114/22.12.2015 prin care se ia act de demisia consilierului local VOICU LIVIU și se vacantează mandatul de consilier local

HCL nr. 115/22.12.2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Periam în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituită la nivelul Liceului Teoretic Periam în anul școlar 2015-2016

HCL nr. 116/22.12.2015 privind validarea unui nou consilier local în locul devenit vacant în cadrul Consiliului Local Periam, urmare a demisiei consilierului local VOICU LIVIU

HCL nr. 117/22.12.2015 prin care se ia act de demisia consilierului local CÂTEA PETRE-PAVEL și se vacantează mandatul de consilier local

HCL nr. 118/22.12.2015 privind validarea unui nou consilier local în locul devenit vacant în cadrul Consiliului Local Periam,urmare a demisiei consilierului local CÂTEA PETRE-PAVEL

HCL nr. 105-107/16.12.2015

HCL nr. 105/16.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2015

HCL nr. 106/16.12.2015 privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru achiziţionarea de pachete-cadou copiilor din Comuna Periam, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă

HCL nr. 107/16.12.2015 privind aprobarea preluării din domeniul public al statului i administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-A.N.I.F. în domeniul public al Comunei Periam și în administrarea Consiliului Local Periam a unui podet amplasat pe canalul Aranca km 73+070 aflat pe teritoriul administrativ al Comunei Periam judetul Timiș

HCL nr. 99 – 103/26.11.2015

HCL nr. 99/26.11.2015 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistentii personali, precum si a numărului de indemnizatii acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2016

HCL nr. 100/26.11.2015 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2016, acţiuni sau lucrări stabilite în conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001

HCL nr. 101/26.11.2015 privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 a H.C.L. Periam nr.91/29.10.2015

HCL nr. 102/26.11.2015 privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru anul 2016

HCL nr. 103/26.11.2015 privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul U.A.T. – Comuna Periam, pentru anul 2016

HCL nr. 87 – 97 /29.10.2015

HCL nr. 87/29.10.2015 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei Bucse Adriana, ca urmare a demisiei acesteia şi declararea vacantă a funcţiei de consilier local

HCL nr. 88/29.10.2015 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Căpută Cornel, ca urmare ademisiei acestuia şi declararea vacantă a funcţiei de consilier local

HCL nr. 89/29.10.2015 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Ivascu Ioan, ca urmare a demisiei acestuia şi declararea vacantă a funcţiei de consilier local

HCL nr. 90/29.10.2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Periam în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii constituită la nivelul Liceului Teoretic Periam în anul scolar 2015-2016

HCL nr. 91/29.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam începând cu anul 2016 | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 si 4

HCL nr. 92/29.10.2015 privind aprobarea modificării şi completării, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr.3804/29.04.2013 încheiat între Comuna Periam şi familia doamnei Leeb Ana

HCL nr. 93/29.10.2015 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.3805/29.04.2013 încheiat între Comuna Periam si familia domnului Orz Gabor

HCL nr. 94/29.10.2015 privind stabilirea Statului de Funcţii şi a Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam, precum şi ale SPCLEP Periam, pe anul 2015 | Anexa 1 | Anexa 2

HCL nr. 95/29.10.2015 privind aprobarea Planului de situatie întocmit de ing. Marius Jürgen Mermeze pentru imobilul înscris în C.F. nr.400890 a Comunei Periam  avand nr.cad. C1 Top 399-401/a, imobil aflat în proprietatea Statului Roman, domeniu public

HCL nr. 96/29.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2015

HCL nr. 97/29.10.2015 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică organizată potrivit legii , a terenului însuprafaă de 100 mp situat în intravilanul Comunei Periam, Jud. Timis, evidenţiat în C.F.nr.20133 a Comunei Periam, avand nr. cadastral 50191, în suprafaţă totală de 714 mp, proprietatea Comunei Periam

 

HCL nr. 82-86/23.09.2015

HCL nr. 82/23.09.2015 privind desemnarea din partea Consiliului Local Periam a trei consilieri locali care să facă parte din Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Periam în anul scolar 2015-2016

HCL nr. 83/23.09.2015 privind aprobarea înfiintării Registrului datoriei publice locale si a Registrului de evidentă a garantiilor locale apartinând Comunei Periam, precum si numirea unei persoane care va tine evidena acestor registre

HCL nr. 84/23.09.2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Periam în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii constituită la nivelul Liceului Teoretic Periam în anul scolar 2015-2016

HCL nr. 85/23.09.2015 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a constructiei cu destinatie de locuintă reprezentând casa situată în Comuna Periam, având nr.vechi 102s i adresa actuală strada Smochinului, nr.15, aflată în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat,către soţii Spataru Dumitru si Spataru Daniela-Luci, având calitatea de chiriasi

HCL nr. 86/23.09.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2015

HCL nr. 77-81 din 26.08.2015

HCL nr. 77/26.08.2015 privind aprobarea modificării si completării, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr.9495/19.12.2014 încheiat între Comuna Periam și familia doamnei Husu Merina

HCL nr. 78/26.08.2015 privind aprobarea modificării si completării, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr.10967/20.12.2013 încheiat între Comuna Periam și familia domnului Șerban Gheorghe

HCL nr. 79/26.08.2015 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a construcției cu destinație de locuință reprezentând casa situată în Comuna Periam, având nr.vechi 246 li adresa actuală strada Fagului, nr. 8, aflată în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către doamna Ciurean Maria, care are calitatea de chiriaș

HCL nr. 80/26.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2015

HCL nr. 81/26.08.2015 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare,doamnei Vincu Marica

SUSPENDATWEBSITE SUSPENDAT PENTRU NEPLATA

Ne pare rau, dar acest website a fost dezactivat pentru neplata, iar activitatea functionarilor pe aceasta platforma este suspendata.

Mergi la site-ul vechi