Skip to content

HCL 2016

HCL nr. 45-53 din data de 22.12.2016

HCL nr. 45 din 22.12.2016 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam, începând cu anul 2017

HCL nr. 46 din 22.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Comuna Periam pe anul 2017

                                            Anexa nr. 1 la HCL nr. 46 din 22.12.2016

HCL nr. 47 din 22.12.2016 privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru anul 2017

HCL nr. 48 din 22.12.2016 privind aprobarea Strategiei anuale a Achizițiilor Publice a Comunei Periam pe anul 2017

                                               Strategia anuală a Achizițiilor Publice a Comunei Periam pe anul 2017

HCL nr. 49 din 22.12.2016 privind aprobarea Strategiei anuale a Achizițiilor Publice a Clubului Sportiv AVÂNTUL PERIAM pe anul 2017

HCL nr. 50 din 22.12.2016 privind aprobarea rezilierii contractului de de concesiune nr. 1111/16.02.2012 încheiat între Comuna Periam și Dr. Mișcă Cecilian Badea

HCL nr. 51 din 22.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2016

HCL nr. 52 din 22.12.2016 privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul U.A.T. Comuna Periam, începând cu anul 2017

HCL nr. 53 din 22.12.2016 privind înființarea unei societăți de interes local și aprobarea participării Comunei Periam în calitate de unic acționar (asociat unic) la înființarea societății de interes local

 

HCL nr. 37 – 42 din 24.11.2016

HCL nr. 37 din 24.11.2016 privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a imobilului cu destinație de locuință înscris în C.F.401756-C1-U2 situat în intravilanul Comunei Periam, aflat în proprietatea privată a Comunei Periam şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Periam

HCL nr. 38 din 24.11.2016 privind aprobarea modificării și completării, prin act adiţional, a contractului de concesiune nr.2477/19.03.2013  încheiat între Comuna Periam şi „Asociația Crescătorilor de Animale Periam”

HCL nr. 39 din 24.11.2016 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam, precum şi ale SPCLEP Periam, pe anul 2016

HCL nr. 40 din 24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei pentru apartamentarea imobilului înscris în C.F. nr.400925 a Comunei Periam, Județul Timiș, întocmită de P.F.A. ing.Comloşan Ştefan

HCL nr. 41 din 24.11.2016 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2017

HCL nr. 42 din 24.11.2016 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001, pentru anul 2017

 

HCL nr. 31-35 din 27.10.2016

HCL nr. 31 din 27.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2016

HCL nr. 32 din 27.10.2016 privind aprobarea modificării și completării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 2552/20.03.2013 încheiat între Comuna Periam și doamna Grad Maria

HCL nr. 33 din 27.10.2016 privind aprobarea închirierii construcției cu destinație de locuință, aflată în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către familia domnului Jigovan Marius-Sebastian

HCL nr. 34 din 27.201.2016 privind vânzarea, prin licitație publică organizată potrivit legii, a unui teren situat în intravilanul Comunei Periam, aflat în proprietatea privată a Comunei Periam și în administrarea Consiliului Local al Comunei Periam

HCL nr. 35 din 27.10.2016 privind modificarea și completarea art. 2 al H.C.L. Periam nr.75/14.10.2009 privind înființarea Clubului Sportiv Avântul Periam

HCL nr. 28-30 din 29.09.2016

HCL nr. 28 din 29.09.2016 privind desemnarea din partea Consiliului Local Periam a trei consilieri locali care să facă parte din din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Periam în anul școlar 2016-2017

HCL nr. 29 din 29.09.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Periam în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituită la nivelul Liceului Teoretic Periam în anul școlar 2016-2017

HCL nr. 30 din 29.09.2016 privind constatarea apartenenței unor terenuri din zona Periam-Port la domeniul privat al Comunei Periam

SUSPENDATWEBSITE SUSPENDAT PENTRU NEPLATA

Ne pare rau, dar acest website a fost dezactivat pentru neplata, iar activitatea functionarilor pe aceasta platforma este suspendata.

Mergi la site-ul vechi