Skip to content

HCL 2018

HCL nr. 98-108 din 20.12.2018

HCL nr. 98 din 20.12.2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Periam pe anul 2019

                       Anexa 1 – PAAP UAT PERIAM 2019

HCL nr. 99 din 20.12.2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Clubului Sportiv AVÂNTUL Periam pe anul 2019

                      Anexa nr. 1 – PAAP AVÂNTUL 2019

HCL nr. 100 din 20.12.2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAAC) al Comunei Periam pe anul 2019

                      Anexa nr. 1  – PAAP SPAAC PERIAM 2019

HCL nr. 101 din 20.12.2018 privind aprobarea modificării și completării Anexei nr. 1 a HCL Periam nr.19/16.02.2015 privind aprobarea amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul administrativ al Comunei Periam, precum și inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor disponibile

HCL nr. 102 din 20.12.2018 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a HCL Periam nr. 17/22.02.2018 privind revizuirea Amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul administrativ al Comunei Periam , începând cu data de 01.03.2018

HCL nr. 103 din 20.12.2018 privind aprobarea modificării și completării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 1863/12.03.2015 încheiat între Comuna Periam și domnul Ardelean Ioan

HCL nr. 104 din 20.12.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2018

HCL nr. 105 din 20.12.2018 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții  ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam pentru anul 2018

                           Organigrama

                           Statul de funcții

HCL nr. 106 din 20.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Periam și al SPCLEP Periam, începând cu data de 1 ianuarie 2019

                          Anexa nr. 1

HCL nr. 107 din 20.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAAC) al Comunei Periam, începând cu data de 1 ianuarie 2019

                         Anexa nr. 1

HCL nr. 108 din 20.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul SC AQUA PERIAM SRL, începând cu data de 1 ianuarie 2019

                         Anexa nr. 1

 

HCL nr. 81-94 din 27.11.2018

HCL nr. 81 din 27.11.2018 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare, doamnei Covaci Olivera

HCL nr. 82 din 27.11.2018 privind Planului de acțiuni sau lucrări de interes local care trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social potrivit Legii 416/2001, pentru anul 2019

HCL nr. 83 din 27.11.2018 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019

HCL nr. 84 din 27.11.2018 privind revocarea HCL Periam nr. 43 din 14.06.2018

HCL nr. 85 din 27.11.2018 privind rectificarea HCL Periam nr. 25 din 19.04.2018 referitoare la modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Periam însușit și atestat prin HCL Periam nr 16/2002

HCL nr. 86 din 27.11.2018 privind vânzarea, prin licitație publică organizată potrivit legii, a unui teren situat în intravilanul Comunei Periam, aflat în proprietatea privată a Comunei Periam și în administrarea Consiliului Local al Comunei Periam

HCL nr. 87 din 27.11.2018 privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pe anul 2019

HCL nr. 88 din 27.11.2018 privind agrogarea HCL Periam nr. 71 din 26.09.2018

HCL nr. 89 din 27.11.2018 privind actualizarea normativelor de cheltuieli la nivelul U.A.T. Comuna Periam

HCL nr. 90 din 27.11.2018 privind modificarea art. 2, alin. 2 al HCL Periam nr. 62 din 30.08.2018 privind aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cad. DS 2 Periam, intravilan, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu public

HCL nr. 91 din 27.11.2018 privind abrogarea HCL Periam nr. 80 din 31.10.2018

HCL nr. 92 din 27.11.2018 privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest

HCL nr. 93 din 27.11.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2018

HCL nr. 94 din 27.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Ștrand Termal

HCL nr. 73-79 din 25.10.2018

HCL nr. 73 din 25.10.2018 privind revizuirea HCL Periam nr. 43/25.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Periam

HCL nr. 74 din 25.10.2018 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de servicii înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 18 din 05.12.2007 încheiat între Primăria Comunei Periam și S.C. PROCAD S.R.L.

HCL nr. 75 din 25.10.2018 privind aprobarea vânzării imobilului cu destinație de locuință situat în Comuna Periam, Strada Platanilor, numărul 26, județul Timiș aflat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către familia domnului Moldovan Pavel

HCL nr. 76 din 25.10.2018 privind transmiterea în administrarea Liceului Teoretic Periam a unor bunuri imobile în care se desfășoară învățământul preuniversitar de stat, imobile aflate în proprietatea publică a Comunei Periam

HCL nr. 77 din 25.10.2018 privind achiziționarea de către Comuna Periam a imobilului situat în intravilanul Comunei Periam, înscris în CF nr. 402150 Periam, având nr. Top 145-146/2

HCL nr. 78 din 25.10.2018 privind aprobarea actualizării a Programului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Periam pe anul 2018

HCL nr. 79 din 25.10.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2018

HCL 68-72 din 26.09.2018

HCL nr. 68 din 26.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Periam spre adoptare

                   Regulamentul propriu

HCL nr. 69 din 26.09.2018 privind aprobarea modificării și completării, prin act adițional, a contractului de închiriere 2551/20.03.2013 încheiat între Comuna Periam și familia domnului Moldovan Pavel

HCL nr. 70 din 26.09.2018 privind aprobarea prețului pentru furnizarea apei potabile și a tarifului pentru serviciul de canalizare/epurare la nivelul U.A.T. Comuna Periam

HCL nr. 71 din 26.09.2018 privind actualizarea normativelor de cheltuieli la nivelul U.A.T. Comuna Periam

                  Anexa 1

HCL nr. 72 din 26.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2018

HCL nr. 61-67 din 30.08.2018

HCL nr. 61 din 30.08.2018 privind aprobarea modificării și completării Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru anul 2018

HCL nr. 62 din 30.08.2018 privind intabularea în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cad. DS 2 Periam, intravilan, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu public

HCL nr. 63 din 30.80.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2018

HCL nr. 64 din 30.08.2018 privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în CF nr. 400678 al Comunei Periam și având nr. topografic: 1347/b/3/a/1 aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu public, conform Documentației topografice de dezlipire întocmită de SC Luco Cad SRL

HCL nr. 65 din 30.08.2018 privind desemnarea din partea Consiliului Local Periam a trei consilieri locali care să facă parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Periam pentru anul școlar 2018-2019

HCL nr. 66 din 30.08.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Periam în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituită la nivelul Liceului Teoretic Periam în anul școlar 2018-2019

HCL nr. 67 din 30.08.2018 privind aprobarea Nomenclaturii stradale la nivelul U.A.T. Comuna Periam

HCL nr. 55-60 din 26.07.2018

HCL nr. 55 din 26.07.2018 privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice la nivelul comunei Periam, pe anul 2019

HCL nr. 56 din 26.07.2018 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Periam aprobat prin HCL Periam nr. 56/27.12.2002, prelungit prin HCL Periam nr. 61/21.12.2012 și prin HCL Periam nr. 110/22.12.2015, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de 31.12.2023

HCL nr. 57 din 26.07.2018 privind aprobarea elaborării unor studii analitice obținerii avizelor tehnice pentru Planul Urbanistic General al Comunei Periam

HCL nr. 58 din 26.07.2018 privind închirierii, prin licitație publică organizată potrivit legii, a imobilului evidențiat în CF nr. 402396 al comunei Periam (Nr. CF vechi 4924, Nr. topografic 759-764/a/1/a/5), având nr. cadastral 402396 , aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu public

HCL nr. 59 din 26.07.2018 privind modificarea și completarea art. 2 al HCL Periam nr. 75/14.10.2009 privind înființarea Clubului Sportiv AVÂNTUL PERIAM

HCL nr. 60 din 26.07.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2018

HCL nr. 44-53 din 28.06.2018

HCL nr. 44 din 28.06.2018 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnișoarei POPUȘ Mirela-Andreea, ca urmare a demisiei acesteia și declararea vacantă a funcției de consilier local

HCL nr. 45 din 28.06.2018 privind validarea unui nou consilier local în locul devenit vacant din cadrul Consiliului Local Periam, urmare a demisiei consilierului local POPUȘ Mirela-Andreea

HCL nr. 46 din 28.06.2018 privind aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cad. PS 59 Periam, intravilan, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu privat

HCL nr. 47 din 28.06.2018 privind aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cad. PS 61 Periam, intravilan, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu privat

HCL nr. 48 din 28.06.2018 privind aprobarea documentației de apartamentare întocmită de SC LUCO CAD SRL privind imobilul înscris în CF nr. 402803 al Comunei Periam, având nr cadastral 402803, respectiv intabularea în Cartea Funciară a documewntației de apartamentare

HCL nr. 49 din 28.06.2018 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare, SC XEN-COCOSA SRL

HCL nr. 50 din 28.06.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam

HCL nr. 51 din 28.06.2018 privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli al SPAAC al Comunei Periam, pe anul 2017

HCL nr. 52 din 28.06.2018 privind împuternicirea persoanelor responsabile cu semnarea documentelor până la încetarea activității SPAAC al Comunei Periam

HCL nr. 53 din 28.06.2018 privind aprobarea schimbării destinației imobilului evidențiat în CF nr. 402396 al Comunei Periam (nr CF vechi 4924), având nr Top 759-764/a/1/a/5, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu public

SUSPENDATWEBSITE SUSPENDAT PENTRU NEPLATA

Ne pare rau, dar acest website a fost dezactivat pentru neplata, iar activitatea functionarilor pe aceasta platforma este suspendata.

Mergi la site-ul vechi