Skip to content

HCL 2019

HCL nr. 88-97 din 30.10.2019

HCL nr. 88 din 30.10.2019 pentru aprobarea Normelor procedurale privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Comunei Periam

Anexa 1

HCL nr. 89 din 30.10.2019 privind aprobarea vânzării imobilului cu destinaţie de locuinţă situat în Comuna Periam, strada Arțarului, nr.61, Județul Timiș, aflat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către domnul Șerban Gheorghe

Anexa 1                            Raport de evaluare

Anexa 2 – Contract de vânzare -cumpărare                            Proces Verbal de Predare-Primire

HCL nr. 90 din 30.10.2019 privind aprobarea modificării și completării, prin act adiţional, a contractului de vânzare-cumpărare nr. 2896/15.09.1997, încheiat între Primăria Comunei Periam și doamna Jigovan Gabriela (în prezent Ban Gabriela)

Anexa 1 – Act Adițional

                                   Organigrama                                      Stat de funcții
                                     Anexa 1                              Anexa 2 

HCL nr. 78-85 din 26.09.2019

HCL nr. 78 din 26.09.2019 privind aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cad. A32 Periam, intravilan, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat

HCL nr. 79 din 26.09.2019 privind aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cad. A33 Periam, intravilan, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat

HCL nr. 80 din 26.09.2019 privind aprobarea modificării și completării prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 10967/20.12.2013 încheiat între Comuna Periam și familia domnului Șerban Gheorghe

HCL nr. 81 din 26.09.2019 privind aprobarea închirierii suprafeței de 20mp din domeniul public al Comunei Periam către SC ALEMA &A SRL , în vederea amenajării și funcționării unei terase

HCL nr. 82 din 26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construcții pentru instituții publice și servicii – Sănătate. Intervenții clădire existentă”

HCL nr. 83 din 26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare și mobilare spațiu public”

HCL nr. 84 din 26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții  „Modernizare străzi în Localitatea Periam și drum comunal DC 30, Comuna Periam, Județul Timiș”

HCL nr. 85 din 26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Realizare accese și șanțuri în Comuna Periam”

HCL nr. 76-77 din 13.09.2019

HCL nr. 76 din 13.09.2019 privind privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii ″C.N.I.″ S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere cinematograf, comuna Periam, sat Periam, str.Magnoliei, nr.27, județul Timiș

HCL nr. 77 din 13.09.2019 pentru modificarea şi completarea art.1-3 din H.C.L. Periam nr.73/06.09.2019 privind instituirea unei taxespeciale în vederea colectării și transportării deșeurilor municipale de pe raza UAT Periam, ca urmare a situației de urgență generată denerespectarea clauzelor contractuale de către operatorul de salubrizare ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA S.R.L. – S.C. LIBRO EVENTS S.R.L.

 

HCL nr. 72-75 din 06.09.2019

HCL nr. 72 din 06.09.2019 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a utilajelor necesare desfășurării activității de salubrizare pe raza U.A.T. Comuna Periam, precum și aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de preluare și transfer deșeuri municipale SC Polaris Holding SRL

HCL nr. 73 din 06.09.2019 privind instituirea unei taxe speciale în vederea colectării și transportării deșeurilor municipale de pe raza U.A.T. Periam, ca urmare a situației de urgență generată de nerespectarea clauzelor contractuale de către operatorul de salubrizare Asocierea SC BRAI-CATA SRL și SC LIBRO EVENTS SRL

HCL nr. 74 din 06.09.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2019

HCL nr. 75 din 06.09.2019 privind aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice al Comunei Periam pe anul 2019

HCL nr. 68-71 din 29.08.2019

HCL nr. 68 din 29.08.2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Periam, Județul Timiș, pentru mandatul 2016-2020

HCL nr. 69 din 29.08.2019 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam, pentru anul 2019, conform O.U.G. nr. 57/2019

                   Organigrama                      Statul de funcții

HCL nr. 70 din 29.08.2019 privind desemnarea din partea Consiliului Local Periam a trei consilieri locali care să facă parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Periam în anul școlar 2019-2020

HCL nr. 71 din 29.08.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Periam în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituită la nivelul Liceului Teoretic Periam în anul școlar 2019-2020

HCL nr. 66-67 din 08.08.2019

HCL nr. 66 din 08.08.2019 privind revocarea HCL Periam nr. 63 din 25.07.2019

HCL nr. 67 din 08.08.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții  (CNI S.A.), a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip Construire bazin de înot didactic în comuna Periam, sat Periam, județul Timiș

HCL nr. 62-65 din 25.07.2019

HCL nr. 62 din 25.07.2019 privind aprobarea Planului de măsuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor generate de angajații Primăriei Comunei Periam și a entităților aflate în coordonarea/subordonarea Consiliului Local al Comunei Periam

HCL nr. 63 din 25.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții (CNI) S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ÎN LOCALITATEA PERIAM, JUDEȚUL TIMIȘ

HCL nr. 64 din 25.07.2019 privind modificarea și completarea art. 2 din HCL Periam nr. 75/14.10.2009 privind înființarea Clubului Sportiv AVÂNTUL PERIAM

HCL nr. 65 din 25.07.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2019

HCL nr. 52-59 din 27.06.2019

HCL nr. 52 din 27.06.2019 privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către Asocierea S.C. Brai-Cata S.R.L. și S.C. Libro Events S.R.L. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 2 a județului Timiș

HCL nr. 53 din 27.06.2019 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea Voucherelor de Vacanță în perioada 2019-2020

                  REGULAMENT VOUCHERE

HCL nr. 54 din 27.06.2019 privind aprobarea înlesnirii la plata obligațiilor fiscale și bugetare restante, datorate bugetului local al Comunei Periam de către SC Grup Mapan SRL

HCL nr. 55 din 27.06.2019 privind aprobarea înlesnirii la plata obligațiilor fiscale și bugetare restante, datorate bugetului local al Comunei Periam de către SC Alin&P Alpostar SRL

HCL nr. 56 din 27.06.2019 privind aprobarea înlesnirii la plata obligațiilor fiscale și bugetare restante, datorate bugetului local al Comunei Periam de către SC DACS SRL

HCL nr. 57 din 27.06.2019 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Comuna Periam și Agenția Națională pentru Locuințe

HCL nr. 58 din 27.06.2019 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unei suprafețe de teren către Agenția Națională pentru Locuințe

HCL nr. 59 din 27.06.2019 privind conferirea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI PERIAM , doamnei Eufrosina Brădiceanu

HCL nr. 47-51 din 30.05.2019

HCL nr. 47 din 30.05.2019 privind aprobarea închirierii suprafeței de 15 mp din domeniul public al Comunei Periam către SC ANDRIN TRONIX DESIGN SRL, în vederea amenajării și funcționării unei terase

HCL nr. 48 din 30.05.2019 privind aprobarea închirierii suprafeței de 30 mp din domeniul public al Comunei Periam către Fînaru Darius-Iulia Întreprindere Individuală, în vederea amenajării și funcționării unei terase

HCL nr. 49 din 30.05.2019 privind actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2019

                  PAAP 2019 actualizat

HCL nr. 50 din 30.05.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2019

HCL nr. 51 din 30.05.2019 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC AQUA PERIAM SRL, având ca unic acționar U.A.T. Comuna Periam, Județul Timiș, pe anul 2018

                Bilanț AQUA                         Anexe Bilanț

 

SUSPENDATWEBSITE SUSPENDAT PENTRU NEPLATA

Ne pare rau, dar acest website a fost dezactivat pentru neplata, iar activitatea functionarilor pe aceasta platforma este suspendata.

Mergi la site-ul vechi