Skip to content

HCL2014

HCL 92 – 100/18.12.2014

HCL 92/18.12.2014 privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de delegare a gestiunii Serviciilor publice de salubrizare a Comunei Periam prin concesiune | Act aditional

HCL 93/18.12.2014 privind aprobarea închirierii constructiei cu destinatie de locuintă, aflată în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către sotii Botoi Marin si Botoi Georgeta

HCL 94/18.02.2014 privind aprobarea închirierii constructiei cu destinatie de locuintă, aflată în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către familia doamnei Bălu Claudia

HCL 95/18.12.2014 privind aprobarea închirierii construcitei cu destinatie de locuintă, aflată în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către familia doamnei Husu Merina

HCL 96/18.12.2014 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistentii personali, precum si numărul de  indemnizatii care se vor acorda persoanelor cu handicap grav pentru anul 2015

HCL 97/18.12.2014 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2015, acţiuni sau lucrări stabilite în conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001

HCL 98/18.12.2014 privind aprobarea proiectului Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2015

HCL 99/18.12.2014 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam, începând cu anul 2015

HCL 100/18.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam începând cu anul 2015

Acexa 1 | Anexa 2-5

HCL nr. 83-90 din 27.11.2014

HCL nr. 83/27.11.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Comunei Periam, pentru anul 2015

HCL nr. 84/27.11.2014 privind aprobarea modificării i completării, prin act adiţional, a contractului de închiriere și nr.2777/20.05.2010 încheiat între Comuna Periam si familia domnului Serban Amir-Ioan

HCL nr. 85/27.11.2014 privind aprobarea închirierii construciei cu destinaie de locuină, aflată în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către sotii Spataru Dumitru si Spataru Daniela-Luci

HCL nr. 86/27.11.2014 privind aprobarea ,,Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Periam pentru perioada 2014 – 2020”

HCL nr. 87/27.11.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2014

HCL nr. 88/27.11.2014 privind aprobarea documentaţiei pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu privat, documentaţie întocmită de P.F.A. ing.Comloşan Ştefan

HCL nr. 89/27.11.2014 privind privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru anul 2015

HCL nr. 90/27.11.2014 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli a Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam

HCL nr. 78-81 din 31.10.2014

HCL 78/31.10.2014 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a terenului intravilan în suprafaţă totală de 2.992mp aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat, către soţii Pascal Ioan şi Pascal Florica, proprietari ai construcţiei înscrise în C.F. nr. 402361 Periam

HCL 79/31.10.2014 privind aprobarea acordării unei facilităi Federaiei Caritas a Diecezei Timioara-Centrul de zi pentru copiii romi Periam

HCL 80/31.10.2014 privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei Periam, domnului IOAN VASIU

HCL 81/31.10.2014 privind aprobarea închirierii construciei cu destinaie de locuintă, aflată în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către soiti Ianosev Carmen-Pusa si Ianosev Miodrag

HCL nr. 68-74 din 30.09.2014

HCL 68 privind aprobarea achitării sumei de 1.950 lei reprezentând servicii funerare, către I.F. Cristea Traian

HCL 69 privind modificarea şi completarea H.C.L. Periam nr.88/29.09.2006 adoptată de Consiliul Local al Comunei Periam

HCL 70 privind constituirea comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare aferent proiectului denumit „Dotarea serviciului public de alimentare cu apă prinachiziţia unui tractor”, Măsura – 41.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

HCL 71 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în Comuna Periam, str.Armoniei, nr.6, bl.1, ap.5, către familia doamnei Ilinca Ramona

HCL 72 privind aprobarea achitării ealonate a debitului în sumă de 20.000 lei reprezentând amendă contravenională datorată de către doamna Recski Camelia

HCL 73 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2014

HCL 74 privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii , a terenului intravilan înscris în C.F.nr.402806 a Comunei Periam, având nr.cadastral 402806, în suprafaţă de 1.359 mp , aflat în proprietatea privată a Comunei Periam şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Periam

SUSPENDATWEBSITE SUSPENDAT PENTRU NEPLATA

Ne pare rau, dar acest website a fost dezactivat pentru neplata, iar activitatea functionarilor pe aceasta platforma este suspendata.

Mergi la site-ul vechi