Skip to content

Declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor executate

Ca urmare a Legii 571/2003 cu modificările ulterioare, articolul 267, nr. (14), lit. b) „in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;”, aşa cum este prevăzut şi în formularul de Autorizaţie de Construire la punctul 14.

Această declaraţie este necesară pentru regularizarea valorii autorizate a investiţiei. În cazul în care sunt diferenţe între valoarea ivestiţiei înscrisă în autorizaţia de construire şi valoarea reală a investiţiei înscrisă în Procesul Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor, se va achita taxa de regularizare care reprezintă 0,5% la personale fizice şi 1% la persoanele juridice din diferenţa dintre valoarea finală a investiţiei şi valoarea autorizată.

Acte necesare pentru regularizarea taxei la Autorizaţia de construire:

PERSOANE FIZICE

Formular ataşat (se completează secţiunea A);

– copie după actul de identitate b.i./c.i.;

– copie după certificatul de urbanism;

– copie după autorizaţia de construire;

– copie după memoriu general;

– proces – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

– dovada achitării cotelor legale către Inspectoratul de Stat în Construcţii.

 

PERSOANE JURIDICE

Formular ataşat (se completează secţiunea A);

– copie după actul de identitate b.i./c.i.;

– copie după certificatul de urbanism;

– copie după autorizaţia de construire

– copie după memoriu general

– proces – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

– ultima balanţă ştampilată;

– fişa contului analitic 212 (se va declara valoarea construcţiei la terminarea lucrărilor şi a instalţiilor aferente)

– dovada achitării cotelor legale către Inspectoratul de Stat în Construcţii.

SUSPENDATWEBSITE SUSPENDAT PENTRU NEPLATA

Ne pare rau, dar acest website a fost dezactivat pentru neplata, iar activitatea functionarilor pe aceasta platforma este suspendata.

Mergi la site-ul vechi