Skip to content

[actualizare] Taxa catre ISC la inceperea unei constructii

Conform legislaţiei în vigoare, cu zece zile înainte de a începe orice lucrare de construcţie autorizată, aveţi obligaţia de a anunţa acest lucru la  Inspectoratul de Stat în Construcţii şi de a achita o taxă de 0,1% din valoarea construcţiei.

 Începând cu data de 01.09.2015, a intrat în vigoare Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, care prevede următoarele:


1) ”Investitorii sau proprietarii au obligaţia să vireze către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. o sumă echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea autorizată, fără TVA, a lucrărilor pentru realizarea construcţiilor noi şi a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare, cu excepţia investitorilor/proprietarilor care realizează lucrări de intervenţie pentru consolidarea clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic.”
2) Suma echivalentă cotei de 0,5% prevăzută la alin. (1) se determină şi se virează către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. astfel:
a) 50% din suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate se virează, de către investitori sau proprietari, la data transmiterii la Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. a înştiinţării privind data începerii lucrărilor autorizate, astfel cum este prevăzut în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) suma rezultată ca diferenţă dintre suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii finale, fără TVA, a lucrărilor executate şi suma virată potrivit prevederilor lit. a) se virează de către investitori sau proprietari la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Suma respectivă se poate achita prin ordin de plată sau prin mandat poştal la orice oficiu al Poştei Române.

MODEL DE MANDAT POȘTAL COMPLETAT PENTRU PLATA COTELOR

MODEL DE ORDIN DE PLATĂ COMPLETAT PENTRU PLATA COTELOR

Model notificare începere lucrări

Pentru mai multe formulare accesaţi pagina oficială.

După achitarea taxei, o copie după dovada plăţii, formularul de înştiinţare completat, copie după Autorizaţia de construire şi devizul general se depune la Sediul ISC. Aici găsiţi datele de contact.

ATENŢIE Dacă nu se urmează această procedură puteţi primi amenzi şi/sau penalităţi după caz.

Odată cu anunţarea ISC privitor la începerea lucrărilor, trebuie să anunţaţi şi Primăria Periam asupra acestui lucru prin dpeunerea unui formular de înştiinţare la secretariatul primăriei Periam.

SUSPENDATWEBSITE SUSPENDAT PENTRU NEPLATA

Ne pare rau, dar acest website a fost dezactivat pentru neplata, iar activitatea functionarilor pe aceasta platforma este suspendata.

Mergi la site-ul vechi