Skip to content

Evidența persoanei

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor Periam.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cãrtile de identitate se elibereazã titularilor. In situatia în care solicitantul nu se aflã în tarã, mandatarul va prezenta procurã pe care se aflã aplicatã fotografia titularului, autentificatã de misiunea diplomaticã sau oficiul consular de carierã al României din statul în care se aflã solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sã se regãseascã referirea expresã la obiectul mandatului.

Cetãtenii români aflati în strãinãtate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreunã cu documentele prevãzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetãteniei si a domiciliului, necesare eliberãrii actului de identitate, se prezintã în original si copie.

TAXA DE TIMBRU

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetãteniei si a domiciliului, necesare eliberãrii actului de identitate, se prezintã în original si copie.

  • taxa de timbru pentru toate cazurile, cu exceptia pierderii, furtului, distrugerii si deteriorãrii actului de identitate = 1 leu
  •  taxa de timbru pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, distrugerii si deteriorãrii celui detinut = 4 lei

Precizãm cã informatii suplimentare privind activitatea de evidentã a persoanelor pot fi obtinute si de pe site-ul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor :
www.evidentapersoanelor.ro

CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE

CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE

  • CARTEA DE IDENTITATE – 7
  • LEICARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 LEU
  • TAXA DE TIMBRU -5 LEI

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Preluãri acte

Luni – Joi, 9,00 – 13,00

Eliberãri acte

Vineri, 9,00 – 13,00

SUSPENDATWEBSITE SUSPENDAT PENTRU NEPLATA

Ne pare rau, dar acest website a fost dezactivat pentru neplata, iar activitatea functionarilor pe aceasta platforma este suspendata.

Mergi la site-ul vechi