Skip to content

HCL nr. 88-97 din 30.10.2019

HCL nr. 88 din 30.10.2019 pentru aprobarea Normelor procedurale privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Comunei Periam

Anexa 1

HCL nr. 89 din 30.10.2019 privind aprobarea vânzării imobilului cu destinaţie de locuinţă situat în Comuna Periam, strada Arțarului, nr.61, Județul Timiș, aflat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către domnul Șerban Gheorghe

Anexa 1                            Raport de evaluare

Anexa 2 – Contract de vânzare -cumpărare                            Proces Verbal de Predare-Primire

HCL nr. 90 din 30.10.2019 privind aprobarea modificării și completării, prin act adiţional, a contractului de vânzare-cumpărare nr. 2896/15.09.1997, încheiat între Primăria Comunei Periam și doamna Jigovan Gabriela (în prezent Ban Gabriela)

Anexa 1 – Act Adițional

                                   Organigrama                                      Stat de funcții
                                     Anexa 1                              Anexa 2 
SUSPENDATWEBSITE SUSPENDAT PENTRU NEPLATA

Ne pare rau, dar acest website a fost dezactivat pentru neplata, iar activitatea functionarilor pe aceasta platforma este suspendata.

Mergi la site-ul vechi