Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la Footer

H O T Ă R Â R E A Nr. 95 din 20.12.2022 privind stabilirea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam, pentru anul 2023

Sari la conținut