Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la Footer

Informare privind produselor pentru combaterea daunatorilor de sol

Conform adresei MADR Bucuresti, nr.159766 din 13.03.2014, va informam ca, in conformitate cu prevederile art.53 al Regulamentului(CE) nr.1107/2009 privind introducerea pe piata a produselor de protectia plantelor si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului,la solicitarea Asociatiilor de Producatori Agricoli si a Asociatiei Producatorilor de Seminte,Romania a notificat Comisia Europeana privind plasarea pe piata pentru o perioada de maxim 120 de zile a urmatoarelor produse :

 

CRUISER 350 FS(350g/l Tiametoxam), NUPRID AL 600 FS(600 g/l Imidacloprid), PONCHO 600 FS (600 g/l Clotianidin), SEEDOPRID 600 FS (600 g/l Imidacloprid), pentru combaterea daunatorilor de sol ( Tanymecus dilaticollis, Agriotes spp., Diabrotica virgifera virgifera si Phylotreta spp.), la culturile de porumb, floarea soarelui si rapita insamantate in primavara anului 2014,furnizand informatii detaliate privind situatia de urgenta.

In baza notificarii s-a eliberat o autorizatie temporara de 120 de zile pentru fiecare din produsele mentionate anterior care expira la data de 28.06.2014.

Comercializarea si utilizarea acestor produse pe teritoriul Romaniei se va face cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind comercializarea si utilizarea produselor de protectia plantelor..

Etichetarea ambalajului semintelor tratate se va face conform prevederilor art.49(4) al Regulamentului(CE) nr.1107/2009.

Insamntarea se va efectua cu semanatori dotate cu echipamente adecvate care sa asigure un inalt grad de incorporare in sol si o reducere la minimum a pierderilor si emisiilor de praf,respectand buna practica agricola.

In vederea asigurarii protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor,se vor aplica toate masurile care se impun conform legislatiei in vigoare,de catre toti agentii economici care detin instalatii de tratare a semintei,de catre cei care depoziteaza si manipuleaza samanta tratata si de catre fermierii care seamana seminte tratate cu produse de protectia plantelor.

Este interzisa crearea de stocuri de produs/samanta tratata dupa data de 28.06.2014.

Sari la conținut