Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la Footer

Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii

Obligaţiile cetăţenilor

Document Legea nr. 260/2008
Titlu Privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor
Descriere Prezenta lege reglementeaza:
a) conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice;
b) raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti la contractul de asigurare obligatorie a locuintelor;
c) constituirea, atributiile, organizarea si functionarea Poolului de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale.
Legãturi
1. Cititi legea online
2. Proprietarii care nu vor incheia o polita de asigurare obligatorie pana la 15 ianuarie 2011, vor fi amendati – stire
Document HCL nr 15/27.08.2008
Titlu Privind stabilirea nivelului amenzilor referitoare la gospodãrirea comunei Periam, judetul Timis
Descriere

Art. 1 Stabilirea obligatiilor cetãtenilor si a amenzilor în caz de contraventie. Astfel fiecare cetãtean al comunei Periam are urmãtoarele obligatii:

– sã întretinã în stare corespunzãtoare clãdirile, tonetele, spatiile comerciale unde îsi desfãsoarã activitatea cu titlul de folosintã sau în proprietate, prin asigurarea spãlãrii geamurilor si vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întretinerea firmelor si fatadelor; amendã între 100 – 500 lei

– sã asigure o permanentã stare de curãtenie si ordine la locurile de depozitare a mãrfurilor, materialelor, ambalajelor, în curti si terenurile pe care le folosesc, precum si pe cãile de acces interioare; amendã între 100 – 500 lei

– sã asigure împrejmuirea corespunzãtoare a imobilelor, întretinerea pomilor, florilor si a altor plantatii din incintã; amendã între 100 – 300 lei

– sã asigure conditii de igienã prin operatii de curãtire, dezinsectie si deratizare a imobilelor; amendã între 100 – 500 lei

– sã asigure curãtenia strãzii si a trotuarelor din jurul incintelor, a apãrtii carosabile a strãzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc si sã îndepãrteze zãpada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor si incintelor în care îsi desfãsoarã activitatea, precum si întretinerea spatiilor verzi si a plantatiilor existente, în mod direct sau prin firme specializate; furnizorul de servicii publice este ibligat sã respecte graficul de ridicare a gunoiului menajer; amenda între 100 – 1000 lei

– sã pãstreze curãtenia si ordinea la locurile stabilite pentru depozitarea reziduurilor menajere, industriale, agricole precum si a materialelor refolosibile; amenda între 100 – 2000 lei

– sã afiseze la loc vizibil programul de functionare al unitãtii; amenda 100 – 500 lei

– este interzisã tulburarea fãrã drept a linistii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sua obiect; amneda între 70 – 2000 lei

– este interzisã tulburarea linistii cetãtenilor între orele 22,00 – 8,00 prin producerea de zgomote, larmã sau prin folosirea oricãrui aparat, obiect sau instrument muzical la intensitate mare, în localurile sau în sediile persoanelor juridice situate în imobile cu destinatia de locuinte sau în imediata vecinãtate a acestora, amendã 100 – 2500 lei

Legãturi Pentru a vã informa asupra întregii hotãrâri a consiliului local, cu restul obligatiilor si amenzilor cititi HCL 15/27.08.2008 din colectia HCL-urilor pe anul 2008 aici.
Sari la conținut