Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la Footer

Fara Categorie

Strategia de dezvoltare

„Strategia de dezvoltare sustenabilã a comunei Periam” poate fi cititã în întregime online.

Pentru a citi documentul faceti click pe imaginea alãturatã.

Mai jos puteti citi un scurt fragment din document.

Machetã Centru Civic Periam
 

PDF 4,43 MB

   

Fragment din „Strategia de dezvoltare sustenabilã a comunei Periam”:

Strategia de Dezvoltare Sustenabilã pe termen mediu a comunei Periam este o premierã propusã spre realizare de primarul comunei Periam în parteneriat cu „Fundatia Pro Periam”.

Strategia se doreste a fi un instrument necesar dezvoltãrii armonioase a comunei care sã corespundã cerintelor si exigentelor integrãrii în Uniunea Europeanã în scopul asigurãrii cresterii calitãtii vietii cetãtenilor la standarde moderne, într-un mediu prosper si participativ.

Pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare s-a avut în vedere respectarea unor principii esentiale:

 • lucrul în parteneriatul creat si lãrgirea permanentã a acestuia prin invitarea unui numãr cât mai mare de reprezentanti din toate domeniile de activitate ale comunei;

 • realizarea unui concept strategic care sã obtinã acceptul grupului de parteneriat;

 • prezentarea, validarea si amendarea rezultatelor obtinute de cãtre Consiliul Local, fortele politice active si cetãtenii comunei Periam;

Elaborarea strategiei de dezvoltare este primul pas din lungul proces de dezvoltare sustenabilã a comunei în vederea asigurãrii conditiilor de schimbare atât la nivel local, dar si national, european si global pentru crearea caracterului continuu si ciclic al procesului.

Implementarea strategiei presupune:

 • continuarea procesului de planificare strategicã prin elaborarea si aplicarea planurilor de actiune;

 • monitorizarea continuã a procesului de implementare;

 • evaluarea rezultatelor obtinute;

 • actualizarea anualã a acesteia pentru a adapta Strategia si planurile de actiune la conditiile în schimbare.

Elaborarea Strategiei a avut un caracter sistemic pentru a crea o viziune coerentã si fezabilã asupra dezvoltãrii comunei Periam în urmãtorii 10 ani, precum si a mecanismelor prin care aceastã viziune sã poatã fi realizatã.

Elaborarea Strategiei de dezvoltare localã a avut loc prin:

 • evaluarea potentialului economico – social al comunei;

 • realizarea analizei de nevoi;

 • convenirea misiunii strategiei;

 • convenirea directiilor strategice de dezvoltare;

 • elaborarea sistemului de obiective, mãsuri de interventie si principalii indicatori de verificare a rezultatelor

19 Free Biking and Driving Ways to Enjoy the Summer

Summer is a great time to enjoy City of WP and some of its best events and amenities. The City Beautiful offers a wide variety of free activities for everyone, including parks, fairs and festivals and a thriving arts scene that make City of WP a community where quality of life is second to none.

Here are 19 free ways for your family to enjoy the summer in Orlando:

Come take a stroll through Gardens on any 1st Monday of the month for a free, breathtaking experience. During free admission days on July 4, August 1 and September 5, Jolly Fogger Hotdogs and Peak Season Pops will have food available for purchase.

Pop Art

Looking to explore your creative side? The Mennello Museum of American Art’s Free Family Days can help. The museum is home to galleries of all genres in an intimate setting. Head over to the museum to see the new Pop Art Prints exhibit. The exhibit includes 37 prints from the Smithsonian and includes work from Andy Warhol, Allan D’Arcangelo, Jim Dine, Jasper John and other iconic 1960s artists. Free admission is offered on the 2nd Sunday of each month (June 12, July 10, August 14, September 11) and includes arts and crafts activities for the kids.

Descriere compartiment soluţionare petiţii

Descriere compartiment de soluţionare petiţii sau de secretariat

Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, adresată de un cetăţean sau de o organizaţie legal constituită, în numele obiectivului pe care îl reprezintă (cuprinzând obligatoriu datele de identificare ale petiţionarului).

Termenul general de soluţionare a petiţiilor este de 30 de zile de la data înregistrării acestora. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul unităţii poate prelungi acest termen cu cel mult 15 zile.

Compartimentul se ocupă de primirea şi distribuirea corespodenţei în cadrul instituţiei, face programările de audienţe la Primar, Viceprimar şi Secretar, înregistrează cererile scrise ale persoanelor, stabileşte legăturile telefonice cu alte instituţii publice.

Proiecte finalizate

2013
Renovare acoperis Cinematograf
Finantator: Bugetul Local
Galerie foto
 
Dotare biblioteca Periam prin programul Biblionet
Finantator: Biblionet
 
Demolare cos de fum Scoala Mica
Finantator: Bugetul Local
 
Igienizare turn de apa
Finantator: Bugetul Local
Galerie foto
 
Montare statii de autobus
Finantator: Bugetul Local
Galerie foto
 
Sistem supraveghere video
Finantator: Primãria Periam
Galerie foto
 
Reparatie invelitoare si tamplarie la remiza pompieri Periam
Finantator: Primãria Periam
Galerie foto
 
Montare 100 cosuri de gunoi in zona centrului civic al comunei
Finantator: Primãria Periam
Galerie foto
 
Montare statie clorinare la reteaua de apa curenta a comunei
Finantator: Primãria Periam
Galerie foto
 
Punte ecologicã peste Mures între Periam si Mako
Finantator: FEDR – Programul de Cooperare Transfrontalierã Ungaria – România 2007 – 2013
Galerie foto constructii
Galerie foto
Prezentare proiect
2012
Modernizare strada Platanilor
Finantator: Primãria Periam
Galerie foto
 
Scoala nouã
Finantator: Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Galerie foto evolutie lucrare
 
Reabilitare DJ682
Finantator: Guvernul României
Galerie foto evolutie lucrare
 
Ecoturul Muresului inferior între Periam Port si Mako
Descriere proiect/Comunicat de presã
Finantator: FEDR – Programul de Cooperare Transfrontalierã Ungaria – România 2007 – 2013
Galerie foto
Galerie foto
www.ecotour-mures.ro
 
Trotuare 2012
Finantator: Primãria Periam
Galerie foto
 
Pavaj trotuar parc
Finantator: Primãria Periam
Galerie foto
 
Scuar garã
Finantator: Primãria Periam
Galerie foto
 
Sistem de supraveghere video si securitate – sediul primariei Periam
Finantator: Primaria comunei Periam
 
Modernizare alee parc
Finantator: Primãria Periam
Galerie foto
 
Reabilitare fatada scoala mica
Finantator: Primaria Periam
Galerie foto evolutie lucrare
 
Kaula – Parc. Proiect. Identitate. Peisagistica.
Finantator: Guvernul României prin Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati

 

Sistat din lipsa de fonduri
Galerie foto evolutie lucrare
2011
 
Retea de canalizare in comuna Periam – str. Platanilor 530 m
Finantator: Primaria comunei Periam
Galerie foto
 
Retea de canalizare în comuna Periam – Calea Aradului
Galerie foto evolutie lucrare
 
Baza sportivã multifunctionalã – Model tip II
Finantator: Guvernul României
Galerie foto evolutie lucrare
Traversare canalizare str. Platanilor
Finantator: Primãria comunei Periam
Descriere proiect
Galerie foto evolutie lucrare
 
Placã comemorativã
Finantator: Primãria comunei Periam, CJT, Fundatia Pro Periam
Descriere proiect
Galerie foto evolutie lucrare
 
Trotuare noi 2011
Finantator: Primãria comunei si cetãtenii comunei Periam
Descriere proiect
Galerie foto evolutie lucrare
 
Amenajare curte Scoala Mica
Finantator: Primaria Comunei Periam