Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la Footer

Evidența hotărârilor consiliului local

H O T Ă R Â R E A Nr. 75 din 20.11.2023 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a H.C.L. Periam nr. 69/28.09.2023 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice (faza DALI și PT), actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră în Comuna Periam” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny

HCL nr.75 din 20.11.2023
Sari la conținut