Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la Footer

Evidența hotărârilor consiliului local

HCL nr. 16 – 20/16.02.2015

HCL nr. 16/16.02.2015 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2014
Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 | Anexa 4

 HCL nr. 17/16.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2015
 Anexa 1 | Anexa 2

 HCL nr. 18/16.02.2015 privind aprobarea modificării, prin act adiţional, a pct.2 din contractul de concesiune nr. 2477/19.03.2013 încheiat între Comuna Periam si Asociatia Crescătorilor de Animale Periam
Anexa 1

 HCL nr. 19/16.02.2015 privind aprobarea amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul administrativ al Comunei Periam, precum si initierea procedurii de închiriere a pajitilor disponibile
Anexa 1

 HCL nr. 20/16.02.2015 privind încetarea aplicabilităiti H.C.L. Periam nr.3/16.01.2013, cu modificările si completările ulterioare si actualizarea contractului de concesiune nr. 2477/19.03.2013, în concordantă cu amenajamentul pastoral aprobat de Consiliul Local Periam

HCL nr. 21-22 din 01.08.2016

HCL nr. 21 din 01.08.2016 privind rezilierea, pe cale amiabilă, a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Comunei Periam, prin concesiune, contract înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 16/21.12.2006

HCL nr. 22 din 01.08.2016 privind aprobarea închirierii unui contract de prestări servicii privind Serviciul Public de Salubrizare a Comunei Periam, în conformitate cu prevederile legale, până la desemnarea operatorului unic zonal  de către ADID Timiș.

HCL nr. 21-23 din 13.03.2017

HCL nr. 21 din 13.03.2017 privind aprobarea proiectului de investitii Realizare sistem de canalizare pluviala si accese, Comuna Periam, judetul Timis


HCL nr. 22 din 13.03.2017 privind aprobarea proiectului de investitii Dotare si Reabilitare termica la Liceul Teoretic Periam

HCL nr. 23 din 13.03.2017 privind aprobarea proiectului de investitii Extindere, reabilitare si modernizare sistem de alimentare cu apa in comuna Periam, judetul Timis

Sari la conținut