Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la Footer

H O T Ă R Â R E A Nr. 45 din 26.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea unui centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Periam” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C3 – Managementul deșeurilor Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.

Sari la conținut