Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la Footer

HCL 54-60 din 29.07.2014

HCL 54 privind aprobarea documentaţiei pentru dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr.402760 a Comunei Periam, jud.Timis, avand nr.cadastral 200-201/a imobil aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu privat, documentaţie întocmita de P.F.A. ing.Comlosan Stefan, precum si aprobarea intabularii în cartea funciara a documentaţiei de dezmembrare

HCL 55 privind aprobarea modificării i completării, prin act adiţional, a contractului de închiriere și nr. 8030/16.11.2012 încheiat între Comuna Periam si familia domnului Serban Gheorghe-Sebastian

HCL 56 privind anularea contractului de vânzare-cumpărare înregistrat la Primăria Comunei Periam subnr.3300/27.12.1996 si încheierea unui nou contract de vânzare-cumpărare a cotei de 21/40 părti din locuina cu nr.vechi 914, adresa actuală Periam &tr. Salciei, nr.8,către sotii Trip Vasile si Trip Maria

HCL 57 privind aprobarea modificării și completării, prin act adiţional, a contractului de vânzare- cumpărare nr.1581/17.07.1997 încheiat între Primăria Comunei Periam şi doamna Cotfas Anastasia

HCL 58 privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 402309 înscris în C.F.nr.402309 a Comunei Periam, documentaţie întocmită de P.F.A. ing.Mermeze Marius Jurgen, precum si aprobarea intabulării în cartea funciară a documentaţiei de dezmembrare

HCL 59 privind achiziţionarea, în regim second-hand, a unui utilaj de tip vidanjă necesara deservirii unor activităţi la nivelul Comunei Periam

HCL 60 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2014

Sari la conținut