Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la Footer

HCL 92 – 100/18.12.2014

HCL 92/18.12.2014 privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de delegare a gestiunii Serviciilor publice de salubrizare a Comunei Periam prin concesiune | Act aditional

HCL 93/18.12.2014 privind aprobarea închirierii constructiei cu destinatie de locuintă, aflată în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către sotii Botoi Marin si Botoi Georgeta

HCL 94/18.02.2014 privind aprobarea închirierii constructiei cu destinatie de locuintă, aflată în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către familia doamnei Bălu Claudia

HCL 95/18.12.2014 privind aprobarea închirierii construcitei cu destinatie de locuintă, aflată în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către familia doamnei Husu Merina

HCL 96/18.12.2014 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistentii personali, precum si numărul de  indemnizatii care se vor acorda persoanelor cu handicap grav pentru anul 2015

HCL 97/18.12.2014 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2015, acţiuni sau lucrări stabilite în conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001

HCL 98/18.12.2014 privind aprobarea proiectului Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2015

HCL 99/18.12.2014 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam, începând cu anul 2015

HCL 100/18.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam începând cu anul 2015

Acexa 1 | Anexa 2-5

Sari la conținut